THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN28172 - Đinh Văn Trung
2 bình chọn

Thay đổi bản thân để tự tin hơn trong cuộc sống, trong công việc. Có thể thoải mái theo đuổi đam mê và tự tin hơn trong mọi mối quan hệ , nhất là trong tình yêu.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Chương trình!