THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN50445 - Hà quang sáng
1 bình chọn

Mình khá tự ti với ngoài hình. Trong công việc hoặc cuộc sống có ngoại hình là một điều thuận lợi đầu tiên khi tiếp xúc với đối tác. Mặt của tôi to gò má cao mũi lệch