THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN44102 - Lê Bình Phương
0 bình chọn

Mong muốn thay đổi bản thân được tái sinh trong con người mới , muốn có sự công bằng trong công việc ,mong ban giám khảo có thể giúp em một phần nguyện vọng này .Có thể em sẽ không là người chiến thắng nhưng có thể vào gặp thần tượng của em cũng mãn nguyện