THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN49601 - Nguyễn Thị Hoàng Nguyên
0 bình chọn

Gương mặt em nhìn u buồn và thiếu sức sống khiến em luôn khó ưa trong mắt mọi người. Mọi người luôn nói những lời khó nghe, nặng lời xúc phạm… cùng với bộ ngực chẵng khác gì con trai khiến em rất buồn tự ti về bản thân mình. Mong chương trình xem xét hồ sơ của em!