THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN42916 - Nguyễn Thị lài
0 bình chọn

Cuộc đời của em lúc nào cũng khổ và nghèo khó khăn em ước mơ làm có tiền để đi làm đẹp nhưng em vất vả mà không đủ tiền để ma thực hiện ước mơ của mình ấp ủ từ lâu nay em muốn tham gia trưởng tỉnh hành trình lột xác này em ước có một cơ hội để được thực hiện ước mơ của em