THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN48978 - Phạm Nguyễn Đình Huy
1 bình chọn

Em có diện mạo tự ti với người đối diện, ngại tiếp xúc nơi đông người, không tự tin trong công việc. Em mong muốn có diện mạo ưa nhìn hơn để tự tin hơn.