THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN28758 - Phạm Thị Cài
1 bình chọn

Giờ tôi nhìn già hẳn đi, da nhăn và có nhiều nếp nhăn, mắt tôi có nếp nhăn ở đuôi mắt nên khi chụp nhìn rất già, tôi muốn tìm lại vẻ đẹp khi xưa của mình