THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN33016 - Quách tố thùy ngán
0 bình chọn

“Xin chào Ban Tổ Chức. Lý do tôi muốn thay đổi diện mạo của mình vì công việc của tôi luôn tiếp xúc với nhiều người, tạo ấn tượng tốt cho công việc của riêng tôi. Một khuôn mặt đẹp , hài hòa tôi luôn khao khát để đạt được. Nhưng do kinh tế không có khả năng. Tôi quyết định tham gia cuộc thi này để thay đổi tôi”