THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN31969 - Thái Huệ Sang
0 bình chọn

Nhiều khi bản thân cảm thấy rất buồn vì nhan sắc như Thị Nở. Tôi muốn thay đổi diện mạo cho cuộc sống thay đổi, nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Mong chương trình xem xét hồ sơ và giúp ước mơ của tôi thành hiện thực.