THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN43829 - Trần nhật tân
1 bình chọn

Từ khi sinh ra tôi đã bị sụp Mý bẩm sinh làm đôi mắt của đôi không được cân đối như bạn bè cùng chang lứa việc này làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và công việc của tôi. Khi đi xin việc hết sức khó khăn vì ngoại hình không được tốt và bị từ chối ,vậy tôi mong được sự giúp đỡ của bệnh viên để tôi có được tôi mắt tốt và có thể kiếm được công việc phù hợp để ổn đinh cuộc sống tôi xin cảm ơn!