THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN48199 - Vũ thị cẩm vân
0 bình chọn

Kính gởi ban tổ chức, e tham gia đăng ký chương trình này với mong muốn thay đổi ngoại hình của bản thân để tự tin hơn trước đám đông,đi đâu cũng k bị chỉ trỏ về ngoại hình, không bị tự ti nữa, có bước tiến cao hơn trong công việc, thay đổi cuộc sống hiện tại và thoát khỏi tình trạng ế bền vững.
Em xin chân thành cảm ơn