hồ sơ dự thi

KN582656

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
Đậu thị huyền
Bình dương

Vì hoàn cảnh khó khăn nên e ko đủ điều kiện để sửa mũi. Ước mơ 25 mà chưa thực hiện được e mong muốn chương trình giúp đỡ e để tự tin giao tiếp với mới mọi người

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC