hồ sơ dự thi

KN589542

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
Dương Thị Tuyết Sương
Bình Phước

Tôi muốn giảm cân cuộc sống của tôi luôn gặp nhiều dè bỉu vì mình qua mập tôi muốn được giảm cân xin hãy giúp đỡ tôi.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC