hồ sơ dự thi

KN579493

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
27 Bình chọn
Hà Văn Quyền
Bắc Giang

Ngoại hình xấu nên em ngại giao tiếp với mọi người em mong muốn e thay đổi được ngoại hình để e tự tin khi giao tiếp

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
27 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC