hồ sơ dự thi

KN590794

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
Lý Thị Hiền
lào cai

Em tên là Lý Thị Hiền 19 tuổi từ lúc 17 tuổi ao ước bản thâ mình thay đổi trở thành con người khác, gia đình khó khăn từ lúc em biết chương trình này sẽ giúp em thay đổi con người của em, mong anh chị bình chọn cho em ah.

 

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC