hồ sơ dự thi

KN581071

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
37 Bình chọn
Nguyễn Thị Hà
Thái nguyên

Mình là một phụ nữ làm nông, mình làm thuê tự do không may bị tại lao động giờ mình muốn chương trình Hành Trình Lột Xác thay đổi bản thân cho mình.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
37 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC