hồ sơ dự thi

KN589993

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
2 Bình chọn
Nguyễn Thị Linh
Thanh miện Hải Dương

Thưa các bác sĩ khuôn mặt em vừa sẹo vừa xấu bán hàng chẳng ai mua gì cả ai cũng nói xấu thế kia ai mua nhà chồng kinh thường xấu xi chẳng làm ăn ra hon e mong các bác và mọi người ủng hộ em e tự tin làm việc chăm nó cho hai đứa con em ạ

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
2 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC