hồ sơ dự thi

KN581216

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
418 Bình chọn
Trần Thị Mỹ Duyên
Ninh Thuận

Con đã bị bỏng bô xe từ lúc còn nhỏ tính tới nay cũng gần 17 18 năm rồi ạ. Con mong chương trình cho con một vé để con có thể tự tin trong cuộc sống hơn

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
418 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC