hồ sơ dự thi

KN582402

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
32 Bình chọn
Trương Thị huỳnh nho
Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

Em chỉ muốn như bao bạn bè đồng chang lứa lành lận.. Hông bị bạn bè xa lánh ước mơ lớn nhất của em là được bình thường như mọi người

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
32 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC