hồ sơ dự thi

KN693613

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
Phùng Nhật Nam
Tiền Giang
Khuôn mặt lệch làm tôi rất tự ti trong giao tiếp, khó khăn trong việc tìm kiếm các công việc phù hợp với bản thân. Nhưng đối với tôi việc phẫu thuật hàm thật sự nằm ngoài khả năng và tôi sẽ rất cảm ơn chương trình khi nhận được sự hỗ trợ này
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
BÀI DỰ THI KHÁC