hồ sơ dự thi

KN691670

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -
1 Bình chọn
Đã hết thời gian Bình Chọn
Trần Thu Hiền
Bình Dương

Mặt mình bị lệch hẳn sang một bên, mình mong muốn được phẫu thuật để cải thiện ngoại hình và tiếp tục con đường giáo dục mình đang theo đuổi!

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -
1 Bình chọn
Đã hết thời gian Bình Chọn
BÀI DỰ THI KHÁC
Nộp Hồ Sơ