Change Life Trao cơ hội thẩm mỹ toàn diện cho những người gặp khuyết điểm lớn về ngoại hình nhưng luôn có khát khao thay đổi và vươn lên trong cuộc sống. Đến với CHANGE LIFE, thay đổi ngoại hình để thay đổi số phận.

HỒ SƠ DỰ THI