tình trạng của hưng trước khi thực hiện

U xơ thần kinh

Giảm thị lực mạnh do khối u chèn ép, che lấp tầm nhìn.

Cơ vòng mi, cơ nâng mi bị liệt chức năng vận động

quá trình thay đổi của thanh hưng