giải pháp dành cho

thu hường

Chỉnh hình hàm mặt

Phẫu thuật cấy ghép xương

Cấy ghép mỡ làm đầy vùng lõm

quá trình thay đổi

của thu hường

Thăm khám với bác sĩ
Thực hiện cấy ghép trung bì mỡ lần 1
Cấy ghép mỡ lần 2
Chỉnh hình hàm mặt + Phẫu thuật cấy ghép xương
Ghép mỡ lần 3

Kết quả sau 100 ngày thay đổi của

thu hường