Phương án dành riêng
dành cho Diệu Linh

Đặt túi dãn da (tạo vùng da thừa ghép vào khu vực sẹo xấu)

Nuôi cấy da mới ở vùng cắt bỏ sẹo

Cắt bỏ sẹo xấu

Quá trình thay đổi
của Diệu Linh

Thăm khám cùng bác sĩ
Đặt túi dãn da
Làm đầy túi dãn da, tạo vùng da thừa
Cắt bỏ sẹo xấu - cấy ghép da mới