3 tháng thay đổi của Xuân Mai
Giải pháp bác sĩ Kangnam
dành cho Xuân Mai
Lần 1: PT chỉnh hình hàm mặt + Đeo khí cụ R.E.D
Điều chỉnh kéo dãn xương hàm ra mỗi ngày (3 tháng)
Lần 2: Tháo khí cụ + Nâng mũi sụn sườn + Cấy mỡ mặt + Sửa sẹo môi
Lần 3: Làm răng sứ