hồ sơ dự thi

KN587708

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
1 Bình chọn
Bùi Đặng Trí
Hoà Bình

Lên lớp 10 đi học các bạn chê quá đen vì tự ti về bản thên nên em k dám ra xã hội quá nhiều

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
1 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC