hồ sơ dự thi

KN582518

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
1 Bình chọn
Bùi Thị Ngọc Kiều Dung
Khánh Hòa

Da em xin chào chương trình.Em tên la bui thi ngọc kiêu dung sinh ngay 20l02l1999 hien em dag sinh song tai phan bội châu 1 thị trấn diên khanh huyện dien khanh tinh khanh hoa.Em sinh ra mo coi me tu nho em ơ voi ba .ba em cung da mat được 5 năm hien em đa co gđ va 2 con nho be lớn 5t be nhỏ gân 1t.Em muốn tham gia chương trình va muon la một trong so nhưng ngươi may man được chuong trinh chon.vì tu nho em đa bi che bai du điêu em luôn mac cam ban than đen bây giơ em cung van luôn bi cam giác như vây. Em luôn muon được thay đôi ban than de em được tu tin lam việc .Em kinh mong ban lanh dao chuong trinh giúp đo cho em một cơ hoi.Em biet con nhiêu truong hợp cần hơn em nhưng em mong chuong trinh cho em một cơ hội. Em xin chân thành cảm ơn.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
1 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC