hồ sơ dự thi

KN585478

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
1 Bình chọn
Đặng Thị Mai
Tinh Quảng Ninh

Tôi muốn được thay đổi bản mình ngày xưa tôi đi học hay chơi đều bị bạn trêu bai rồi xa lánh tôi nên tôi chẳng có bạn bè nên tôi bỏ học rất sớm khi lớn lên đi đâu gặp ai cũng gọi mình là bát giới mình rất tủi thân chẳng ai muốn chơi cùng mình.lay chồng rồi cũng không có bạn bè cuộc khó khăn.xin việc làm cũng khó khăn không có học thức ngoại hình thì ngươi ta bảo có nạo dừa mày xin đi nạo dừa đi nghề này hợp đó

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
1 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC