hồ sơ dự thi

KN578354

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
728 Bình chọn
Đoàn Thị Hải Yến
Xã Dị Chế Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên

Rất ngại tiếp xúc chỗ đông ngươi mặc cảm về khuôn mặt của mình đi đâu cũng bị mọi người nhìn vào mình và chỉ chỏ ạ

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
728 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC