hồ sơ dự thi

KN578020

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
2 Bình chọn
Hoàng Thị Tố May
Quảng Bình

Tôi rất tự ti và chán nản, đi đâu xin việc cũng trở ngại và không muốn lấy ai vì sợ hắt hủi kính mong chương trình giúp đỡ.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
2 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC