hồ sơ dự thi

KN577724

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
18 Bình chọn
Ngô Thị Loan
Trại Bông, Lý Yên, Định Tường, Yên Định,Thanh Hóa

Mong BTC chương trình cho em thêm một cơ hội được thay đổi ngoại hình tự tin hơn trong cuộc sống, gạt bỏ sự tự ti bản thân

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
18 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC