hồ sơ dự thi

KN577333

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
4 Bình chọn
Ngô thị xoa
Quảng nam

Đây là lần thứ 2 tôi đăng ký, mong rằng sẽ được chọn. Ai cũng mong cuộc sống mình tốt đẹp hơn, cả ngoại hình lẫn sức khoẻ. Tuy nhiên, điều tôi mong mõi vẫn là sức có sức khoẻ nhiều hơn là ngoại hình bây giờ. Vì, sau tại nạn năm 2008, sức khoẻ tôi giảm sút rất nhiều, tỷ lệ thương tật là 40% chỉ ở trên mặt. Vào ngày 18.7.2020 tôi có đi chụp phim lại mặt mình, bác sĩ bảo xương bể khi xưa vẫn chưa lành. Hiện tại nẹp vít vẫn còn ở mặt. Tôi mong mỏi chương trình sẽ cho tôi cơ hội. Cảm ơn chương trình

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
4 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC