hồ sơ dự thi

KN580011

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
12 Bình chọn
Nguyễn Thị Phương
Đăk lăk

Kính gởi .. bệnh viện thẩm mỉ kang nam dược biết bệnh viện dã giúp dỡ những mãnh dời khó khăn và gúp họ thay dỗi cuộc sống tôi là một người mẹ thân nuôi con từ khi sinh ra trên mặt tôi dã có cái bớt trên mặt cũng vì diều dó cuộc sống của tôi càng khó khăn hơn hôm nay khi nhận dược tin nhắn của bệnh viện thẩm mỉ kang nam thông báo dự tuyển hành trình lột xác của bệnh viện tôi rất là vui kính mong bệnh viện giúp dỡ tôi dược thay dỗi cuộc sống tôi xin chân thành cảm ơn ..dăk lăk 12 08 2020

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
12 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC