hồ sơ dự thi

KN585104

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
Nguyễn Thị Việt Trinh
Đà Nẵng

Tôi muốn thay đổi bản thân để người khác không phải khinh thường tôi hay chê bay tôi. Nói tôi người phụ nữ hai lưng. Mong muốn của tôi là làm đẹp. Nhưng điều kiện tôi không có. Tôi muốn thay đổi bản thân mình để đi lên.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC