hồ sơ dự thi

KN578367

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
21 Bình chọn
Trần vủ linh
An Giang

E là cộng đồng LGBT muốn sống là chính mình để k ai phải kỳ thị và coi thường e cv gặp nhiều chất trở làm phải lo cho cả gia đình bà e mắt sớm giờ e làm lo cho cháu và mẹ mong chương trình giúp đỡ cho e đc chỉnh sửa lại hàm e cảm ơn chương trình rất nhiều

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
21 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC