hồ sơ dự thi

KN588423

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
2 Bình chọn
Bàn Thừa Chung
Tuyên quang

Em tên Chung sinh sinh ra mổt noi hểo lánh ở phía bác Việt nam thuốc tinh tuyến quang.
Em nộp hô sơ tham gia trường trinh với một niêm hi vọng có sự thay đổi ngoại hình khuân mặt cua minh với cái nhìn thân thiện hơn.
Em cảm thấy tự ti vê ngoại hình voi anh nhìn người sung quanh em luân cẩm thây minh mất tu tinh khi noi truyền va đôi diên voi moi người sung quanh . đôi lúc anh mát con gai nhìn minh va nói minh co khuyết điểm trong khuân mặt dúng nhựa vây
Minh không hoàn hao minh không đẹp gi. Chương trình lột xác hôm nay em mong chương trình binh chọn em đê em  có cơ hội và tự tin vào cuộc sống.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
2 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC