hồ sơ dự thi

KN590410

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
Xin văn Quân
Hà Giang

Là một người dân tộc thiểu số sinh ra và lớn lên ở Hà Giang trong một gia đình nghèo. Muốn bản thân mình như bạn bè. Muốn ra khỏi quê hương để kiếm tiền về trang trải cuộc sống cho gia đình.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC