hồ sơ dự thi

KN693569

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
Dương thị Báu
Xã cukok huyện eahleo tinh daklak
Bạn bè cứ gọi tôi là cá hố kh ai chơi với tôi cả.toi rất là tủi thân khi đám gặp ai cả. Mong BV hỗ trợ toi
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
BÀI DỰ THI KHÁC