hồ sơ dự thi

KN579460

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
Hồ Thị Lý
Hà Nội

Tôi năm nay 28 tuổi tôi bị trúng gió méo miệng cách đây gần 9 năm. Tôi năm nay 28t tôi bị trúng gió méo miệng cách đây gần 9,10 năm tôi mong muốn tham gia để thay đổi.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
BÀI DỰ THI KHÁC