hồ sơ dự thi

KN577749

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
20 Bình chọn
Ngô Trương Tuấn Minh
Tp.HCM

Hiện tại em đang thiếu tự tin về khuôn mặt của mình do em bị mắt hồi nhỏ và bị té nên chỉ thấy một con nên em không còn ngại trong việc giao tiếp mong được mọi người bình chọn để em được có khuôn mặt phù hợp

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
20 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC