hồ sơ dự thi

KN586551

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
7 Bình chọn
Lê Thị Linh
Thanh Hoá

Tôi bị bớt từ nhỏ bố mẹ mất hết tôi cũng không giám đối diện với mọi người mất hoàn toàn tự tin thật sự rất muốn thay đổi nhưng điều kiện không cho phép mong chương trình giùm đỡ.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
7 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC