hồ sơ dự thi

KN577851

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
308 Bình chọn
Nguyễn Minh Tây
Bình Định

Đối với tôi cuộc đời tôi là câu chuyện buồn mong muốn thay đổi cuộc sống tôi sống trong thân xác đàn ông cũng khá lâu tôi tìm đến đây với mong muốn thay đổi hình hài để cảm thấy bớt tủi nhục khi người đời kì thị

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
308 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC