hồ sơ dự thi

KN588179

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
13 Bình chọn
Nguyễn Xuân Trường
Hòa Bình

Rất thiếu tự tin trong giao tiếp cần sự trợ giúp của mọi người

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
13 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC