hồ sơ dự thi

KN692324

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
Nghiêm thị Loan
Đức lân yên phụ yên phong Bắc ninh
Tôi từ khi sinh ra đã là 1 người không hoàn thiện không ngoại hình không tri thức rất mong có thể có 1 vè để được làm chính mình được làm 1 con người thật sự k bị chỉ trỏ bị bỏ rơi
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
BÀI DỰ THI KHÁC