hồ sơ dự thi

KN691763

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
Phạm Thị Bé Hai
Phước Hưng, Trà Cú, Trà Vinh
Do một lần tôi bị phỏng dầu lửa, cổ bị kéo xuống với miệng bị kéo xuống hoạt động rất khó khăn, đăng kí chương trình này xin các bác sĩ giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn!
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
BÀI DỰ THI KHÁC