hồ sơ dự thi

KN693125

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
Vũ thi quyết
TMD giả dỉa TT yến lac ,H na rì , T bắc kan
Mình sinh ra và lớ lên ở vùng núi, năm lên 6 tuổi minh bi trúng gió ,bi kéo lệch đi môtp bên mặt khi đó bênh viên huyên ko chữa đươc bênh viện tỉnh thi xa ,nhà thì đông anh chi e lại râtu nghèo nên ko ra tỉnh đươc ,năm đó bố cũng mời môt chú người viêt gốc hoa chuyên châm cứu ,nhưng vì nhà không đ tiền chú đó châm cưu cho cũng đỡ rồi bỏ chừng ,từ đó mình đi hoc bi cac ban ,chêu troc goi đứa mồm méo cũng chiu đưng hoc được hết trung hoc phổ thông mặc dù hoc rất khá nhưng vì măc cảm xấu hổ ,mỉnh không dám tiêp tuc hoc thêm rồi ở nhà năm 1988 minh có ra bênh viên đa khoa trung ương để chữa tri các bac sĩ đã dùng điện châm ,thủy châm mà cũng ko đươc vì bị đã lâu rồi ,,minh đành trở về cho đến nay ,mình nhin thấy trương trỉnh này cung muốn mình đươc trở lai như xưa đươc đep một lần ,để đươc tự tin đứng trươc đám đông ,đươc đi múa hat cung cac bà cac chi em trong hội nên tôi nộp hồ sơ này mong đươc các bac sĩ trong trương trinh giup đỡ cho tôi đươc chưa ,trị để quãng đời còn lại cũng đươc biết đẹp biêt tự tin đứng trươc mọi người ,tôi rắt mong đươc sự quan tâm và giúp đỡ tôi chân thành cảm ơn trương trinh!
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
BÀI DỰ THI KHÁC