hồ sơ dự thi

KN587797

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
13 Bình chọn
Hoàng Thị Như Quỳnh
Bình Phước

Tôi làm nhân viên sale bất động sản, vì ngoại hình còn kém nên công việc trở nên gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Tôi muốn thay đổi để công việc của tôi được tốt hơn vì hiện tại bây giờ tôi đang là trụ cột của gia đình.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
13 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC