hồ sơ dự thi

KN590950

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
Sơn Lâm Ngọc Nữ
Ấp Đại Nghĩa Thắng - Đại Tâm - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Thân hình mập, lùn, xấu, miệng hô, mặt mập tròn, mắt một mí, mũi thấp.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC