hồ sơ dự thi

KN693215

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
Nguyen thi tuyet
Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Sinh ra trong 1 gia đình nghèo , không có cha 1 mình mẹ lam lũ nuôi lớn.
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
BÀI DỰ THI KHÁC